kniha-civilizace-niall-ferguson

Найл Фергюсон: Почему социализм рухнул?

Найл Фергюсон: Почему социализм рухнул, и не могли идти в ногу с капитализмом? Для делу социализма, я не конкурентоспособны, как отличный инструмент заимствованы процветания приложений 6 кровавые убийцы (заявлений), шотландский историк Найл Фергюсон в своей книге Цивилизация: Запад и Остальной мир. [Таблица ID = 5 /]

Sdílejte na:
kniha-civilizace-niall-ferguson

Niall Ferguson: Warum Sozialismus zusammenbrach?

Niall Ferguson: Warum Sozialismus zusammengebrochen und konnte nicht Schritt halten mit dem Kapitalismus? Für die Sache des Sozialismus, bin ich nicht konkurrenzfähig als besonders geeignetes Mittel geliehen Wohlstand 6 mörderische Anwendungen, schottische Historiker Niall Ferguson in seinem Buch Civilization:. Der Westen und die Rest der Welt.

KritériumKapitalismusSocialismus
konkurenční prostředíanone
vědaanoano
osobní vlastnictví a vlastnická právaanone
lékařská péčeanoano
společnost konzumuanone
pracovní morálkaanone

Sdílejte na:
kniha-civilizace-niall-ferguson

Niall Ferguson: Why Socialism collapsed?

Niall Ferguson: Why Socialism collapsed and could not keep up with capitalism? For the cause of socialism, I’m not competitive as an excellent tool borrowed prosperity 6 killer applications, Scottish historian Niall Ferguson in his book Civilization: The West and the Rest.

KritériumKapitalismusSocialismus
konkurenční prostředíanone
vědaanoano
osobní vlastnictví a vlastnická právaanone
lékařská péčeanoano
společnost konzumuanone
pracovní morálkaanone

Sdílejte na:
kniha-civilizace-niall-ferguson

Niall Ferguson: Proč se socialismus zhroutil?

Niall Ferguson: Proč se socialismus zhroutil a nedokázal držet krok s kapitalismem? Pro příčiny nekonkurenceschopnosti socialismu jsem si jako skvělou pomůcku vypůjčil 6 vražedných aplikací prosperity (killer applications) skotského historika Nialla Fergusona z jeho knihy Civilizace : Západ a zbytek světa.

KritériumKapitalismusSocialismus
konkurenční prostředíanone
vědaanoano
osobní vlastnictví a vlastnická právaanone
lékařská péčeanoano
společnost konzumuanone
pracovní morálkaanone

Sdílejte na:

Paraela dnešní doby s úpadkem Římské říše

Srovnání dnešní doby s pádem Říše římské

Seznam podobných znaků úpadku v období Římské říše a současné Evropy a USA
Římská říšeZápadní Evropa a USA
Nízká porodnost Římanů kontra vysoká porodnost barbarůAno
Zadlužování státuAno
Nízká výkonnost ekonomikyNe
Klesající výnosy daníNe
Prostupnost hranice barbaryAno
Barbarizace - nekontrolovaný příliv barbarů na území říšeAno
Byrokratizace říše - vydávání tisíců zákonů které říši sešněrovaly k nehybnostiAno
Nedůvěryhodnost vládních špiček, které sledovaly pouze svoje vlastní zájmyAno
Snižování bojeschopnosti armády a její barbarizaceNe
Žádný vědecký a technický pokrokNe
Relativizace hodnost a neschopnost nadchout se pro společné ideályAno
Omezení zahraničního obchodu - provincializace říšeAno
Velký počet nezaměstnaných vydržovaných státemAno
Říše platí barborům aby bojovali za její zájmyAno
Byrokratický aparát spotřebovává značnou část vybraných daníAno

 

V jedenácti ukazatelích z patnácti jsou znaky úpadku shodné. To je více méně na pováženou.

Sdílejte na:

Byzantská říše za Justiniána I.

Úvod

Pozdní antika bývá označována za dobu úpadku Římské říše. Toto tvrzení může platit pro Západořímskou říši, v případě Východořímské říše tomu tak zcela není. Důkazem je úspěšná transformace státu, která prodloužila existenci Východořímské říše (dále jen Byzantské říše) o dalších tisíc let.
Continue reading

Sdílejte na:

Záhada yettiho objasněna, hlásí Britové. Pomohla DNA – Aktuálně.cz

Profesor genetiky z Oxfordské univerzity Bryan Sykes podrobil v uplynulých letech testům DNA chlupy dvou neidentifikovaných tvorů, jednoho ze severoindického Ladákhu a druhého z Bhútánu o 1285 kilometrů dál na východ.

Výsledky Sykes srovnal s databází všech známých sekvencí DNA ostatních živočichů a dospěl k závěru, že za mýtem yettiho je patrně skutečné zvíře, které by mohlo být křížencem ledního a hnědého medvěda. Celý článek Záhada yettiho objasněna, hlásí Britové. Pomohla DNA – Aktuálně.cz.

Sdílejte na:

Odpověď záporožských kozáků sultánovi Mehmetovi IV.

Ilja Repin rok 1891 – Záporožští kozáci píší odpověď sultánu Mohamedovi IV.

Obraz je zajímavý ze dvou důvodů. Jednak se jedná o vrcholné dílo ruského romantismu a zadruhé popisuje skutečnou historickou událost. O obsahu dopisu se učí na všech světových školách pro diplomaty dodnes. Obsah dopisu zveřejňuji i když se při tom červenám. A pak že je dějepis nudný.

Dopis, který v roce 1676 napsal turecký sultán Mehmet IV kozákům ze Záporoží:

Jako sultán, syn Mohameda, bratr slunce a měsíce, vnuk a vicekrál Alláha, vládce království Makedonie, Babylonu, Jeruzaléma, Horního a Dolního Egypta, císař nad císaři, panovník nad panovníky, výjimečný rytíř, nikdy neporažený, vytrvalý strážce hrobky Ježíše Krista, správce vybraný samotným Alláhem, naděje a útěcha muslimů, vítěz nad křesťany a jejich velký ochránce – nařizuji vám, záporožským kozákům, abyste se mi dobrovolně a bez odporu podřídili a zdrželi se obtěžování dalšími útoky.

Turecký sultán Mehmed IV.

Odpověď záporožských kozáků:

Záporožští kozáci tureckému sultánovi!

Ó sultáne, čerte turecký a čertův bratře, ty, přítelíčku Satanáše, samému Luciferu děláš sekretáře! Co jsi to, k čertu, za rytíře, když holým zadkem nerozsedneš ježka, malé zvíře? Ďábel sere, tvoje vojsko žere. Nebudeš pod sebou, čubčí synu, křesťanské syny mít; tvého vojska se nebojíme a bít se s ním budem a vždy, když se ti na zemi i na moři postavíme, obskoč svou matku. Ty babylonský kuchaři, makedonský koláři, jeruzalémský sládku a pivaři, alexandrijský kozaři, Velkého a Malého Egypta sviní pasáku, arménská svině a sviňáku, podolský zloději, tatarský toulče, kamenecký katane a všeho světa i podsvětí blázne. Před naším Bohem pitomče, hadí vnuk jsi a hnusný skřet a na našem chuji vřed. Prasečí rypáku, kobylí řiti, řeznický pse, nepokřtěná hlavo, běž obskočit vlastní matku! Tak prohlašujeme my, Záporožští, ty ubožáku. Nebudeš pást ani křesťanská prasata. Tím končíme, protože neznáme datum a nemáme kalendář; měsíc je na nebi, léta páně, ten samý den u nás jak u vás, takže nám polib prdel zas!

Ataman Ivan Sirko s celým záporožským vojskem.

Originální ukrajinská verze:

Запорізькі козаки турецькому султану! Ти – шайтан турецький, проклятого чорта брат i товариш і самого Люципера секретар! Який ти в чорта лицар коли голою дупою їжака не вб’єш? Чорт висирає а твоє вiйсько пожирає. Не будеш ти, сучий ти сину, синiв християнських пiд собою мати, твого вiйска ми не боїмося, землею i водою будем битися з тобою, распройоб твою мать. Вавілонський ти кухар, Македонський колесник, Ієрусалимський броварник, Олександрійський козолуп, Великого й Малого Єгипту свинар, Вірменська свиня, Подолянська злодiюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, і всього світу і підсвіту блазень, а нашого Бога дурень, самого гаспида онук і нашого хуя крюк. Свиняча морда, кобиляча срака, різницький собака, нехрещений лоб, мать твою в’йоб! Отак тобі козаки відказали плюгавче! Невгоден єсі матері вірних християн! Числа не знаєм бо календаря не маєм, місяць в небі, рік у книзі, а день такий у нас як і у вас, поцілуй за те у сраку нас!..

Пiдписали: Кошовий отаман Іван Сірко зо всім кошом запорізьким

Sdílejte na: