Vasilij II. Temný

Vasilij II. zvaný Temný (Slepý) * březen 1415 – † březen 1462, veliký kníže moskevský od roku 1425.

Na knížecí stolec nastoupil v roce 1425 jako nejstarší syn knížete Vasilije I. Dmitrijeviče, bylo mu pouhých 10 let. Proti tomu se postavil jeho strýc Jurij Dmitrijevič Haličský (Zvěnigorodský) , jako nejstarší v rodu (opírající se o bratrovu závěť a stařešinský princip), ale chán Zlaté hordy Ulu Mehmed uznal Vasilije za následníka, a tomu se Jurij musel podřídit.
Continue reading

Sdílejte na: