tribun lidu

Proč padla Římská říše?

Základní otázkou, na kterou narazí historik – jak profesionál, tak amatér – je, jaké důvody vedly k pádu Římské říše? Celý příspěvek