Proč padla Římská říše?

Základní otázkou, na kterou narazí historik – jak profesionál, tak amatér – je, jaké důvody vedly k pádu Římské říše?
Uvedu zde hlavní důvody:

 • říše v 2.století našeho letopočtu se rozrostla do takové rozlohy, že bylo obtížné hájit dlouhé hranice
 • protože se nevedly dobyvačné války (od 2. století n.l. pouze obranné), klesal přísun otroků
 • otroci neměli žádný zájem bojovat za stát, který je utlačoval
 • milióny otroků musel někdo hlídat
 • otrocká práce byla tak laciná, že likvidovala soukromé zemědělce a řemeslníky
 • protože docházelo k zbídačování drobného obyvatelstva, klesal výnos daní na provoz armády
 • senátorské špičky bohatly na úkor celku, rozevíraly se nůžky mezi chudými a bohatými
 • bohatí si odmítali zvyšovat daně
 • bohatí na sebe strhli celou politickou moc. Republikánské instituce ztratily význam (tribun lidu)
 • chudí ztratili ideály a nechtěli bojovat v armádě
 • do armády byli najímáni barbaři jako žoldnéři
 • křesťanství bylo nepřátelské k říši
 • mezi pohany a křesťany několik staletí probíhala občanská válka, která oslabovala říši
 • římští císaři vydávali edikty, které sešněrovaly říši k nehybnosti

Seznam bude dále rozšiřován.

Sdílejte na:
Posted in Pád Říše římské and tagged , , , , , .