Virtuální dějiny – Bylo by možno odvrátit pád Říše římské?

Bylo by možno odvrátit pád Říše římské? Jaká opatření by dnešní politici a ekonomové doporučili pozdním římským císařům? Pravděpodobně by vyšli z pojmenování a odstranění příčin, které vedly k pádu. Příčiny jsme pojmenovali v předchozím článku. Jaká opatření bylo možno provést?

  • rozdělit se o politickou moc s ostatními vrstvami obyvatel
  • připravit o politickou moc armádu a pretoriány
  • zrovnoprávnit obyvatele Říma a Itálie s obyvatelstvem provincií, zavést všeobecné římské občanství
  • postupně osvobodit otroky, předběhnout dobu a zavést nevolnictví
  • podporovat vědy a umění (viz Alexandrie) za účelem zproduktivnění zemědělství a řemesel
  • zavést spravedlivou a vyváženou daňovou reformu

Na první pohled se zdá, že rady jsou jednoduché a jednoznačné. Ale museli bychom žít v 5. století n.l., abychom poznali tlaky, které by se snažily těmto reformám bránit. Většinou se jedná o tlaky bohatých vrstev sobecky hájící vlastní zájmy (viz dnešní politika).

Sdílejte na:
Posted in Pád Říše římské, Virtuální historie and tagged , , , .