Vše o Atlantidě v české Wikipedii

Atlantida je legendární kontinent, na kterém měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně v roce 9600 př. n. l. Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, vedou se dodnes debaty o její existenci a možné poloze. Jediným zdrojem informací jsou Platón – za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv).

Platónův odkaz

Platón popsal Atlantidu v dialozích Timaios a Kritias, napsaných v roce 360 př. n. l.
Podle Platóna existoval Atlantida 9000 let před dobou kdy žil Solón tj. 9600 př. n. l.

Popis Atlantidy

Atlantida měla být velice úrodná a hustě zalidněná země. Hlavní město měřilo na obvodu 3000 krát 2000 stadií.
Jako stavební materiál sloužil přírodní kámen, který se zde vyskytoval v bílé, černé a červené barvě. V Atlantidě byly dva prameny, jeden s horkou a druhý se studenou vodou. Díky tomu bylo možné zřídit pro všechny vrstvy obyvatelstva početné lázně. Vzkvétal také obchod s dalšími vyspělými civilizacemi v zahraničí.

Válka se Středomořím

Platón se také zmiňuje o válce, která propukla mezi zeměmi před a za Héraklovými sloupy (tj. Atlantida bojovala proti Středomoří).

Geografická poloha Atlantidy

Atlantida se měla nacházet ve vnějším oceánu za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv).

Kréta

Někteří badatelé se domnívají, že Solón popisuje (James Mavor, James Baikie aj.) zánik mínojské civilizace okolo roku 1500 př. n. l.

Trója

Jiní autoři (např. Eberhard Zangger) předpokládají, že celá historie Atlantidy je v podstatě egyptskou verzí Iliady.

Černé moře

Podle jedné teorie atlantská civilizace existovala přibližně okolo roku 5500 př. n. l. v oblasti Černého moře (zatopení protržením Bosporu v důsledku tání ledovců na konci poslední doby ledové).

Spartel

Skupina francouzských vědců se domnívá, že Atlantida se mohla nacházet na zatopeném ostrově Spartel v Cádizském zálivu.

Sardinie

Italský novinář Sergio Frau ve svém článku „Le colonne d’Ercole“ tvrdí, že v době před Alexandrem Velikým se Heraklovy sloupy říkalo Mesinské úžině. Pak by Atlantidě odpovídala Sardinii.

Santorin (Théra)

Jedním z žhavých kandidátů je ostrov Santorin.

Další lokality

Mezi další uvažované lokality patří ve Středomoří Malta, Azorské ostrovy nebo Richatská Struktura v Mauretánii
Manželé Rand a Rose Flem-Athovi se na základě prací profesora Charlese Hapgooda, který v 50. letech vyslovil teorii o posuvu zemské kůry, domnívají, že Antarktida je ztracená Atlantida.

Kritika

Většina historiků se shoduje, že Atlantida je pouze Platónova fikce.
Platón nejspíše použil příběh Atlantidy jako demonstrace ideálního státu. Původně měli Atlanťané podle Platóna žít spořádaně a v souladu se zákony bohů. Později ale začali toužit po větším bohatství a moci, ztratili důvěru bohů a Zeus je potrestal.

Umění, literatura a populární kultura

Legenda o Atlantidě se objevuje v mnoha knihách, filmech, televizních seriálech, hrách a písních. Jedno z posledních vyobrazení Atlantidy v médiích je televizní seriál Stargate Atlantis

Zdroj: Česká Wikipedie

Sdílejte na:
Posted in Atlantida and tagged , , .